Blue Flower

Instrumentalne badania połykania dają możliwość nie tylko jakościowej ale i ilościowej oceny dysfagii i towarzyszących jej objawów. Poniżej prezentujemy parę narzędzi pomocnych w klasyfikacji dysfagii.