Blue Flower

 

 

 

 

 

 

 

Endoskopowa klasyfikacja dysfagii neurogennych (wg. Warnecke 2013)

 

Endoskopowa klasyfikacja dysfagii neurogennych  (wg. Warnecke 2013)

 0 

nieobecna klinicznie istotna dysfagia neurogenna

 1

lekka dysfagia neurogenna: istotny leaking i/lub zaleganie ale bez penetracji/aspiracji

 2

średnio nasilona dysfagia neurogenna: penetracja/aspiracja jednej konsystencji pokarmowej

 3

ciężka dysfagia neurogenna: penetracja/aspiracja dwóch lub więcej konsystencji pokarmowych