Blue Flower

 

 

Skala penetracji i aspiracji (Rosenbeck 1996).

 

 

Penetration-Aspiration Scale PAS (Rosenbeck 1996)

1

Materiał nie przedostaje się do krtani

2

Materiał  przedostaje się do krtani, pozostaje powyżej fałdów głosowych i zostaje efektywnie usunięty

3

Materiał przedostaje się do krtani, pozostaje powyżej fałdów głosowych i nie zostaje efektywnie usunięty

4

Materiał dostaje się do krtani, wchodzi w kontakt z fałdami głosowymi i zostaje efektywnie usunięty

5

Materiał dostaje się do krtani, wchodzi w kontakt z fałdami głosowymi i nie zostaje efektywnie usunięty

6

Materiał dostaje się do krtani, przedostaje się poniżej fałdów głosowych i zostaje efektywnie usunięty

7

Materiał dostaje się do krtani, przedostaje się poniżej fałdów głoswych i pomimo wysiłków w tym kierunku nie zostaje efektywnie usunięty

8

Materiał dostaje się do krtani, przedostaje się poniżej fałdów głoswych, nie są podejmowane próby jego usunięcia
   
Tłumaczenie dr n. med. Anna Czernuszenko