Blue Flower

 

Fiberoendoskopowa skala nasilenia dysfagii - Fiberoendoscopic Dysphagia Severity Scale (FEDSS) dla chorych w ostrym okresie udaru (Dziewas i wsp. 2008)

 

 

Protokół FEDSS   

Główne objawy

Konsekwencje kliniczne

Punkty

Ślina Penetracja/aspiracja Nic doustnie, sonda żołądkowa, rozważyć intubację    6
Konsystencja półstała   Penetracja/aspiracja bez wystarczających odruchów obronnych            

Nic doustnie, sonda żołądkowa              

  5
Konsystencja półstała Penetracja/aspiracja obecne wystarczające odruchy obronne

Sonda żołądkowa, pokarmy doustnie tylko podczas terapii logopedycznej       

  4
Płyny    Penetracja/aspiracja bez wystarczających odruchów obronnych Sonda żołądkowa, pokarmy doustnie tylko podczas terapii logopedycznej   4
Płyny Penetracja/aspiracja obecne wystarczające odruchy obronne Dieta przecierana doustnie, płyny dożylnie   3
Konsystencja stała Penetracja/aspiracja lub nasilone zaleganie w dołkach przednagłośniowych i/lub zachyłkach gruszkowatych Dieta przecierana i płyny doustnie   2
Konsystencja stała Nieobecne penetracja/aspiracja ani nasilone zaleganie w dołkach przednagłośniowych i/lub zachyłkach gruszkowatych

Miękka/normalna dieta i płyny doustnie  

  1