Blue Flower

Wstęp

Zaburzenia połykania są częstym i potencjalnie bardzo groźnym zaburzeniem pojawiającym się w przebiegu wielu chorób neurologicznych.  W ich następstwie może dochodzić do niedożywienia, odwodnienia, zachłystowych zapaleń płuc i śmierci. Tak dzieje się na przykład w udarze mózgu, gdzie dysfagia będąc przyczyną zachłystowych zapaleń płuc jest także niezależnym czynnikiem ryzyka zgonu i ciężkiej niepełnosprawności.

Groźnych dla życia klinicznych konsekwencji dysfagii można potencjalnie uniknąć pod warunkiem jej wczesnego rozpoznania i podjęcia w odpowiednim czasie właściwych działań terapeutycznych.