Blue Flower

 

Trzy powody, dla których potrzebne są instrumentalne badania połykania

 

  1. Aktualnie zalecane testy przesiewowe w kierunku dysfagii mają ograniczoną czułość, co powoduje, że wiele przypadków aspiracji (pokarmu/śliny) do dróg oddechowych pozostaje niewykryte. Szacuje się, że około połowa wszystkich aspiracji przebiega niemo. Na rozpoznanie tych niemych klinicznie aspiracji pozwalają instrumentalne metody badania połykania.
  2. Jedno z badań instrumentalnych - badanie videoendoskopowe można wykonać u chorych, u których istnieją przeciwwsakzania do przeprowadzenia testów połykania z powodu na przykład zaburzeń świadomości.
  3. Dzięki badaniom instrumentalnym możliwe jest rozpoznanie mechanizmu zaburzeń połykania. Metody leczenia różnią się w zależności od mechanizmu dysfagii. Dokładne poznanie mechanizmu zaburzeń połykania decyduje o doborze właściwej terapii.