Blue Flower

Dla  pacjentów

Ośrodki leczenia żywieniowego jelitowego i pozajelitowego

Żywienie kliniczne  - strona informacyjna dla pacjentów 

 

Przepisy na potrawy dostosowane do potrzeb osób z zaburzeniami połykania oraz filmy instruktażowe

 

Dla fachowców

Wytyczne

Wytyczne postępowania w dysfagii neurogennej - Niemieckiego Towarzystwa Neurologicznego - Deutsche Gesellschaft fur Neurologie: Leitlinien fur Diagnostik und Therapie in der Neurologie. Neurogene Dysphagien.

Postępowanie w udarze mózgu. Wytyczne grupy ekspertów Sekcji Chorób Naczyniowych PTN, 2011 - tam - Wytyczne - Rehabilitacja po udarze. podrozdział: Zaburzenia połykania

Guidelines for Care of Patients with a Tracheostomy Tube NHS

NICE Guidelines Nutrition support in adults 2006 guidance.nice.org.uk/cg32

Zasoby edukacyjne dotyczące dysfagii na GI Motility online  (strona w ramach www.nature.com) tam m.in.:

Neurological disorders affecting oral, pharyngeal swallowing

Radiographic evaluation of motility of mouth and pharynx

Endoscopic evaluation of oral and pharyngeal phases of swallowing

Video 1 - Demonstration of how to perform video-endoscopic evaluation of swallowing.

Video - Techniki połykania w dysfagii

National Foundation of Swallowing Disorders

Narzędzia diagnostyczne

Muenchener Dysphagie Test - dla chorych z chorobą Parkinsona

Ciekawe linki

http://www.dysphagie.ch

http://logo.paedis.ch

http://trachealkanuelen.info